Розклад вебінарів курсу JavaBasic,

для потоку 1 з 23-го грудня

Дати Теми навчальної програми
23.12 Організаційний
1 26.12 Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація String. Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори розгалуження if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR. Перетин прямокутників.
2 29.12 Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення крапкових трикутників.
3 02.01 Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масивів-результатів відомої та невідомої довжин.
4 05.01 Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String.
5 09.01 Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.

Розклад вебінарів курсу JavaBasic,

для потоку  2 з 30-го грудня

Дати Теми навчальної програми
30.12 Організаційний
1 02.01 Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація String. Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори розгалуження if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR. Перетин прямокутників.
2 05.01 Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення крапкових трикутників.
3 09.01 Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масивів-результатів відомої та невідомої довжин.
4 12.01 Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String.
5 16.01 Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.