Розклад вебінарів курсу JavaAndroidBasic,

початок вебінарів – 10.40, з 27.12

по вівторках та п`ятницях

Дати Теми навчальної програми

МОДУЛЬ 1. Вступ до структурного та об’єктного програмування на Java

1

27.12

вт

Організаційний вебінар.
2

27.12

вт

Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація String.Представлення чисел у двійковій, шістнадцятковій та вісімковій системах числення. Представлення від’ємних чисел у двійковій системі числення.
3

03.01

вт

Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR. Перетин прямокутників.
4

06.01

пт

Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення крапкових геометричних фігур
5

10.01

вт

Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масивів-результатів відомої та невідомої довжин.
6

13.01

пт

Ознайомлення із Java API, пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String.
7

17.01

вт

Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.
МОДУЛЬ 2. Вступ до Android-програмування
1

20.01

пт

Робота з Android Studio. Структура Андроїд-проекту. Перша Андроїд-програма. Ознайомлення із мовою XML. Віджет TextView. Класи Activity, Application.
2

24.01

вт

Управління характеристиками текстових шрифтів кодовим способом, за допомогою XML та засобами Builder. Поняття розмітки (менеджеру компоновки). Керування розмітками. Віджет Button. Розмiтка ConstraintLayout.
3

27.01

пт

Робота з кнопками. Опрацювання подій.
4

31.01

вт

Принципи навігації. Клас Intent. Навігація без передавання даних.
5

03.02

пт

Навігація із передаванням даних.
6

07.02

вт

Фрагменти. Класи Fragment, FragmentActivity та FragmentManager.
7

10.02

пт

Призначення та типи адаптерів. Класи ListView та ArrayAdapter.
8

14.02

вт

Сумісне використання адаптерів та колекцій на базі інтерфейсу Map.
9

17.02

пт

Адаптери для складених колекцій. Клас BaseAdapter.
10

21.02

вт

Робота із системою опрацювання СМС.
11

24.02

пт

Шифрування СМС власними кодами.